jun 23 2011

Hvad er Enhedslisten

Category: Politikadmin @ 12:31

Enhedslisten også kendt som De Rød-Grønne er et dansk politisk parti med socialistiske og grønne rødder. Enhedslisten er det mest venstreorienterede parti i Folketinget. Blandt hovedpunkterne for Enhedslisten er et samfund baseret på demokratisk socialisme og økologi. Hvordan det skal fungere i praksis er et åbent spørgsmål.

Enhedslistens listebogstav til folketingsvalg er Ø. I Folketinget anvendes forkortelsen EL og i dagspressen sommetider også Enh., Enhl. eller EnL. Enhedslisten har som det eneste parti i Folketinget ingen formand, men ledes i stedet kollektivt, dog er Johanne Schmidt-Nielsen politisk ordfører og dermed de facto leder i Folketinget. Hvordan Enhedslistens vælgere forventer, at en pige født i 1984, som ikke har haft et job eller tjent penge andre steder end i folketinget (600.000 kr. om året for at sidde i folketinget samt diverse fordele, diæter og 1 års barsel) kan forbedre det danske system for omfordeling igennem staten er for mange en gåde.

Enhedslisten har ingen egentlig ungdomsorganisation, men henviser til Socialistisk UngdomsFront, som har en samarbejdsaftale med Enhedslisten. Organisationen betragtes dog af mange som værende ung af sind, måske lidt ligesom det kan virke ungt at være naiv i komplicerede sammenhænge.

Ingen forventer at Enhedslisten får ministerposter, derfor vil man måske se en exodus fra partiet efterhånden som medlemmer som f.eks. Johanne Schmidt-Nielsen bliver ældre og får større ambitioner. Et ryk til f.eks. Socialdemokratiet vil give hende en reel mulighed for senere at nå højere op på Borgen.

Enhedslisten blev dannet som et samarbejde mellem VS, DKP og Socialistisk Arbejderparti (SAP) i 1989. Nogle år efter blev partiet et egentligt parti.

Tags:

Leave a Reply

*