apr 04 2011

Minoritetspartiets formål og sigte

Category: Politikfreelancer @ 09:39

Et af Minoritetspartiets formål var bl.a. at forene grupper der opfattedes som trængte og svigtede herunder: Tvangsaktiverede, handicappede, ældre og etniske minoriteter.

Herudover var nogle af Minoritetspartiets mærkesager: nej til EU’s forfatningstraktat; ligestilling af alle samfundsborgere uanset etnisk og religiøs baggrund; bedre børnevilkår og færre tvangsfjernelser; samt en effektiv beskatning af multinationale selskaber.

I efteråret 2004 indgik Minoritetspartiet politisk samarbejdsaftale med Retsforbundet, der bl.a. indebar, at Retsforbundet støttede Minoritetspartiets bestræbelser på at blive valgt, og til gengæld kunne Retsforbundet opstille sine egne kandidater på liste M. Dette udmøntede sig i valgsamarbejde i forbindelse med folketingsvalget i 2005.

I Minoritetspartiets hovedbestyrelse sad Rune Engelbreth Larsen (formand indtil 2005), Niels I. Meyer (udenrigspolitisk ordfører), Bashy Quraishy (integrationspolitisk ordfører), Ebba Bigler (fødevarepolitisk ordfører) m.fl.

Leave a Reply

*